001

Nasz hotel oferuje całoroczne zakwaterowanie dla psów. Goście hotelowi mają do dyspozycji "prywatne pokoje" z wyjściem na swój "prywatny" wybieg. Spokojna okolica w otoczeniu pobliskich lasów, łąk i stawu sprawią, że zwierzęta spędzą tu prawdziwe wakacje.

Nasz rodzinny hotel dla psów wyróżnia indywidualne podejście do każdego zwierzaka.

Każdemu psu zapewniamy całodobową profesjonalną opiekę - zostawiacie Państwo swoje pupile pod opieką lekarza i technika weterynarii.

Każdy zwierzak może liczyć tutaj na zabawę i odpoczynek. Nasze doświadczenie pozwala nam poznać potrzeby i problemy zwierząt, dlatego opieka, którą otoczymy Waszych podopiecznych będzie ze wszech miar fachową opieką.

002Ceny pobytu w Hotelu uzależnione są od: 

 • rasy,
 • wielkości psa,
 • stanu zdrowia,
 • czasu pobytu.

 

REGULAMIN HOTELU DLA PSÓW "POD LIPAMI":

 1. Hotel gwarantuje całodobową opiekę, komfortowe i bezpieczne całoroczne warunki pobytu psa, wyżywienie według ustaleń właściciela, stały dostęp do wody, indywidualne wybiegi, spacery i zabawy zgodnie z indywidualnymi potrzebami zwierzęcia.
 2. Hotel zobowiązuje się otoczyć najlepszą opieką każde powierzone zwierzę, troszczyć się o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój.
 3. Zakwaterowanie w naszym hotelu odbywa się na podstawie umowy powierzenia pod opiekę, spisywanej w dniu pozostawienia zwierzęcia w hotelu.
 4. Właściciel lub osoba przez nią reprezentowana, pozostawiający zwierzę w Hotelu podpisuje oświadczenie, w którym zapewnia, że pies jest zdrowy, określa termin przebywania zwierzęcia w Hotelu, pozostawiając dane kontaktowe. 
 5. Właściciel zobowiązuje się udzielić wszystkich, prawdziwych informacji o zwierzęciu, które przekazuje pod opiekę.
 6. Każda osoba, pozostawiająca zwierzę w hotelu zobowiązana jest do przedłożenia aktualnej książeczki zdrowia zwierzęcia (szczepienia, odrobaczenie).
 7. Psy przyjmowane do Hotelu powinny posiadać własną obrożę, smycz, ewentualnie kaganiec.
 8. Właściciel zwierzęcia może pozostawić jego posłanie i/lub ulubioną zabawkę.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort innych zwierząt nie przyjmujemy zwierząt:
  a) bez ważnej i aktualnej książeczki zdrowia zwierzęcia;
  b) bez wymaganych szczepień i zabezpieczeń przeciw endo i ektopasożytom; 
  c) chorych (w tym zapchlonych) w sposób stwarzający groźbę zarażenia innych zwierząt;
  d) suczek w cieczce i ciąży lub rui;
  e) szczeniąt / kociąt do 6 m-ca życia;
 10. Odbiór i przywóz zwierząt odbywa się w godzinach 16:00-18:00, po wcześniejszym ustaleniu. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość umówienia się na inną godzinę.
 11. Doba hotelowa trwa od godz. Dostarczenia zwierzęcia do godz. 16:00 dnia następnego.
 12. Płatność za pobyt w Hotelu uiszczany jest z góry gotówką lub przelewem na konto zgodnie z aktualnym cennikiem hotelu.
 13. Pierwszeństwo przyjęcia do Hotelu mają zwierzęta, których planowany pobyt w określonym terminie został wcześniej opłacony i odnotowany w kalendarzu rezerwacji.
 14. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierzęcia pod opiekę z powodu braku miejsc, a także bez podania przyczyny.
 15. Pobyt w Hotelu może zostać przedłużony jedynie za zgodą Hotelu. W takim przypadku, za przedłużenie pobytu zwierzęcia Hotel pobiera standardowe opłaty, określone w cenniku.
 16. W przypadku samowolnego przedłużenia terminu pobytu zwierzęcia w Hotelu, bez uprzedniego, wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie lub bez otrzymanej zgody Hotelu, za każdą rozpoczętą dobę, Hotel nalicza opłaty w wysokości powiększonej o 100% ceny wg cennika.
 17. Właściciel lub osoba przez nią reprezentowana może odebrać zwierzę przed upływem ustalonego terminu zakończenia pobytu po uprzednim kontakcie z Hotelem.
 18. W przypadku skrócenia terminu pobytu zwierzęcia w Hotelu, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 19. W przypadku, gdy właściciel osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę nie odbierze zwierzęcia z Hotelu w umówionym terminie i: 
  a) będzie zalegał z opłatą za pobyt zwierzęcia i inne zamówione w Hotelu usługi,
  b) nie skontaktuje się z Hotelem w terminie 3 dni od upływu zakontraktowanego terminu końca pobytu w celu wyjaśnienia sytuacji;
  c) nie będzie przyjmował rozmów telefonicznych od obsługi Hotelu pod numerem telefonu, który podał przy rezerwacji miejsca w Hotelu;
  d) lub poda fałszywe bądź nieaktualne dane, uniemożliwiające kontakt ze sobą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji;
  to wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela i prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.
 20. Stwierdzenie faktu porzucenia zwierzęcia, uprawnia Hotel do przekazania porzuconego zwierzęcia osobom trzecim i wystąpienia wobec właściciela na drogę sądową.
 21. W przypadku ewentualnej interwencji weterynaryjnej, właściciel zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Koszty całej usługi weterynaryjnej pokrywa właściciel.
 22. W sytuacji śmiertelnego zejścia zwierzęcia w czasie jego pobytu w Hotelu, zwłoki zwierzęcia zostaną przekazane do wskazanej przez właściciela Kliniki Weterynaryjnej celem wykonania sekcji zwłok ustalających przyczynę śmierci zwierzęcia. Jej koszty ponosi właściciel zwierzęcia. W przypadku ujawnienia przyczyny leżącej po stronie Hotelu, wszystkie koszty przechodzą na Hotel.
 23. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w Hotelu.
 24. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
(C) 2014 - 2022 Gabinet Weterynaryjny "Pod Lipami" Nowa Dęba | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies